• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Schowek (0)
Infolinia pn - czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00   | (22) 877 77 77 ( 22) 877 77 780 801 011 977
0.00 zł

0 szt.

Zamówienie w realizacji

Lord - gwarancja regulamin

Lord

 

Kup wybrane urządzenie marki Lord objętych promocją i bezpłatnie przedłuż gwarancję!


 
Klient, który dokona zakupu urządzenia Lord objętego promocją do 31 marca 2022r

zarejestruje je w ciągu 30 dni od daty zakupu na formularzu Google (link poniżej)

po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzyma certyfikat potwierdzający 5-letnią gwarancję!

 

  Formularz Rejestracji 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Promocji

 

Regulamin Promocji ”Urządzenie Lord z gwarancją na 5 lat”. 

 

Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji ”Urządzenie Lord z gwarancją na 5 lat” zwanej dalej Akcją, jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja prowadzona jest przez AgdSmart biorących udział w promocji i prowadzących sprzedaż urządzeń Lord, których dystrybutorem jest Dom Bianco. 

1.3.Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.Akcja trwa w terminie od 01 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

2. Warunki uczestnictwa w akcji
2.1.Akcja jest przeznaczona dla konsumentów którzy zakupili sprzęt w AgdSmart.pl - partnera Lord
2.2. Akcją promocyjną objęte są produkty
 określone w Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

2.3. Akcji może wziąć udział każdy Konsument, który:

2.3.1. dokona w czasie trwania akcji zakupu urządzenia Lord objętego promocją na potrzeby gospodarstwa domowego,

2.3.2. zarejestruje zakupione urzdzenie w ciągu 30 dni za pośrednictwem strony internetowej: https://dombianco.online/pl/i/Lord-5-lat-gwarancji/52

Zasady Akcji.
2.4. 
W okresie trwania Akcji Konsument, za pośrednictwem Partnera Lord, ma możliwość zakupu urządzenia Lord objętego promocją z prawem do przedłużenia standardowej gwarancji o kolejne 3 lata (razem 5 lat gwarancji).
2.5. Akcja obejmuje produkty zakupione przez Konsumenta u Partnera Lord w okresie od 01 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

  1. 2.6.  Akcja nie obejmuje produktów powystawowych, ani też przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń.

  2. 2.7.  W przypadku, gdy zakup produktu objętego promocją nie jest możliwy w terminie Akcji z winy Organizatora, Konsument

ma prawo do skorzystania z promocji na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na urządzenie Lord w czasie trwania promocji.
2.8. Aby uzyskać prawo do przedłużenia standardowej gwarancji na kolejne 3 lata na zakupiony produkt, Konsument zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty widniejącej na dokumencie zakupu urządzenia Lord do zarejestrowania go za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej: https://dombianco.online/pl/i/Lord-5-lat-gwarancji/52
2.9. Na podstawie przekazanych informacji identyfikujących zakupione urządzenie (typ, model, numer seryjny), oraz informacji potwierdzających miejsce i zakup produktu, Organizator wystawi dokument potwierdzający prawo do 5-letniej gwarancji i prześle go na adres podany przez Konsumenta.
2.10. W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej, lub dokumentu zakupu.
2.11. W przypadkach budzących wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wysyłką potwierdzenia fakt przedłużenia gwarancji do czasu ich wyjaśnienia.

3. Reklamacje i roszczenia.
3.1. 
Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane punktu sprzedażowego, dane Konsumenta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
3.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Partner o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze sądowej.
3.5. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22) 720 11 98 (opłata wg stawek operatora), lub mailowy: dombianco@dombianco.com.pl

4. Dane osobowe
4.1. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Dom Bianco Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147.
4.2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe z zakresu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny przetwarzane będą dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do złożenia zgłoszenia i przystąpienia do akcji promocyjnej ”Urządzenie Lord z gwarancją na 5 lat”.
4.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione: serwisy terenowe realizujące naprawy, przedstawiciele Producenta lub Sprzedający, którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-sprzedaży reklamowanego produktu.

4.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane lata po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
4.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie zgłoszenia i jego realizacja w ramach akcji ”Urządzenie Lord z gwarancją na 5 lat” będą niemożliwe.
4.9. Pełna informacja dotycząca danych osobowych jest podana pod adresem: http://dombianco.pl/informacje/informacje-o-danych-osobowych

5. Postanowienia końcowe.
5.1. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

Raszyn, 27.09.2021r.

 

 

Wykaz modeli objętych promocją:

ZAŁĄCZNIK NR 1

page2image1866487968

Lista produktów Lord objętych promocją ”Urządzenie Lord z gwarancją na 5 lat”:

page2image1866517024

OKAPY KUCHENNE

Lord O1 Lord O2 Lord O3 Lord O4 Lord O5 Lord O6 Lord O7 Lord O8 Lord O9 Lord 10 Lord 11 Lord 12 Lord 13 Lord 14

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI KOMBI I DOLNA ZAMRAŻARKALord C4
Lord C6

Lord C7 Lord C9 Lord C10 Lord C13 Lord C14

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI I GÓRNA ZAMRAŻARKA
Lord L1
Lord L2

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA I 1 DRZWIOWA Lord R5

CHŁODZIARKI I 1 DRZWIOWE Lord R1
Lord R4

CHŁODZIARKA PODBLATOWA I 1 DRZWIOWE Lord R2

MINIBARY

Lord R6 Lord F7

ZAMRAŻARKI SZUFLADOWE

Lord F2 Lord F5 Lord F6

ZAMRAŻARKI PODBLATOWE

Lord F3 Lord F4

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE

Lord G1 Lord G2 Lord G3 Lord G4 Lord G5

CHŁODZIARKI DO WINA

Lord E1 Lord E2

PRALKI ŁADOWANE OD FRONTU

Lord W1
Lord W2
Lord W3 
PRALKO-SUSZARKA Lord W6

PRALKA ŁADOWANA OD GÓRY

Lord W9

SUSZARKI DO BIELIZNY Z POMPĄ CIEPŁA

Lord T1 Lord T2

ZMYWARKI

Lord D4 Lord D1

KUCHENKI MIKROFALOWE

Lord M2 Lord M3 Lord M4 Lord M5 Lord M6

KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY

Lord M1 Lord M7

PIEKARNIK I PŁYTY INDUKCYJNE

Lord H1 Lord H2 Lord B3

DROBNE AGD

Lord V1 Lord WK1 Lord K1 Lord N1 Lord P1 Lord SB1 Lord SK1

 

Zapraszamy do zakupu

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności